021 - 55421898
021 - 55422748
پیچ و مهره

پیچ سرمته ای

پیچ سر مته ای : 

پیچ های سرمته ای همانند پیچ های خودکار می باشند با این تفاوت که انتهای پیچ حالت مته ای که وجود دارد برای فرو رفتن پیچ به داخل مقطع آسان تر می باشد . پیچ های سرمته ای شامل پیچ های سر تخت و سر گرد و شیروانی و واشر دار می باشد  که کاربرد فراوان در صنعت ساختمان و درب و و پنجره و ... دارد . استانداردهای پیچ سرمته ای شامل موارد زیر می باشد : 

استاندارد DIN: 

DIN 7504 / DIN 231  

 
تولید کننده پیچ و مهره