021 - 55421898
021 - 55422748
پیچ و مهره

پیچ سرخزینه

پیچ سر خزینه : 

پیچ سر خزینه به دلیل داشتن کونیک در گل پیچ بر روی سطح مقطع فرو می رود . این پیچ ها در انواع دو سو – چهار سو – و آلن وجود دارد . پیچهای سر خزینه در گریدهای 10.9 و 12.9 می باشند . پیچهای سر خزینه بر اساس استانداردهای زیر می باشد : 

استاندارد DIN :

DIN 604 / DIN 605 / DIN63 / DIN 924 / DIN 925 / DIN 7969 / DIN 8245 

پیچ های سرخزینه کاربرد فراوان در صنایع خودرو سازی و ماشین سازی و ادوات کشاورزی ، راه آهن و مترو و صنایع ریلی می باشد . 

 
تولید کننده پیچ و مهره