021 - 55421898
021 - 55422748
پیچ و مهره

پیچ خودکار

پیچ خودکار :

 معمولا وقتی اسم پیچ برده می شود در نظر عموم پیچ خودکار تصور می شود و دلیل آن این است که این نوع پیچ ها در تمامی ابزار آلات و تجهیزات که به صورت روزمره ما با آنها در ارتباط هستیم مورد استفاده قرار میگیرد . پیچ های خودکار پرکاربردترین نوع پیچ هستند که همه ما با آن ارتباط داریم . انواع گل پیچ خودکار شامل گل سر عددی ، کله قارچی ، کونیک دار ، دو سو ، چهار سو ، ستاره ای ، آلن خور و ... می باشد . استانداردهای پیچ خودکار شامل موارد زیر می باشد : 

استاندارد DIN  : 

DIN 95 / DIN 96 / DIN 97 / DIN 571 / DIN 7995 / … 

 

تولید کننده پیچ و مهره