021 - 55421898
021 - 55422748
پیچ و مهره

پیچ استوانه

پیچ استوانه:

تقریبا همه پیچ ها استوانه شکل هستند. و در تعریف پیچ داریم که روی آن رزوه ایجاد شده است. اما آنچه در بازا پیچ و مهره به عنوان پیچ استوانه ای شناخته می شود پیچ هایی با سر گرد با پیچ گوشتی دو سو چهار سو خور است که خودکار نیستند و ممکن است با مهره چها گوش و یا شش گوش و یا شش گوش بسته می شوند البته ممکن است به پیچ های سر تخت و سر خزینه هم گفته شود. به طور کلی لفظی است که برای خودکار نبودن پیچ به کار می رود. به این پیچ ها پیچ های ماشینی نیز می گویند.

پیچ استوانه بر اساس استاندارد های زیر می باشد:

پیچ استوانه      Din963

پیچ استوانه      Din964

پیچ استوانه      Din965

پیچ استوانه      Din966

کاربرد پیچ استوانه در صنایع مختلف من جمله تولید لوازم خانگی و لوازم اداری و ماشین آلات می باشد.

 
تولید کننده پیچ و مهره