021 - 55421898
021 - 55422748
پیچ و مهره

مهره کلاس 8

مهره فولادی کلاس 8 گرید 8.8 

مهره فولادی بیشتر به صورت شش گوش استفاده می شود . برای تعیین رده مقاومتی پیچها از دو عدد استفاده می شود مثلاً 8.8 اما برای تعیین رده مقاومتی مهره تنها از یک عدد استفاده میشود مثلاً مهره شش گوش گرید 8 یا کلاس 8 آنچه استاندارد ابعادی مهره را مشخص می کند بر روی آچار گیرها با حروف اختصاری s ارتفاع پیچ با حرف اختصاری m و قطر سوراخ مهره d تاکید دارد. حرف e بیانگر قطر بزرگ شش ضلعی می باشد . گام مهره می تواند میلیمتر باشد که بر اساس سایز مهره از 1mm شروع و تا 4mm ادامه دارد و یا بر اساس اینچ باشد . مهره گام میلیمتر برای پیچ های میلیمتری و مهره اینچی برای پیچ های اینچی بسته می شوند در واقع نوع رزوه مهره بایستی بر اساس رزوه پیچ انتخاب شود . امروزه کاربرد مهره های میلیمتری بیشتر از سایر استانداردهاست . 

 
تولید کننده پیچ و مهره