021 - 55421898
021 - 55422748
پیچ و مهره

مهره کلاس 10

مهره فولادی کلاس 10 : 

مهره خشکه کلاس 10 که غالباً برای پیچهای گرید 10.9 بسته می شود در رده مهره های پر مقاومت صنعتی قرار دارد . مهره فولادی بر خلاف پیچ که با دو عدد رده مقاومتی شان تعیین می شود ، تنها با یک عدد شناخته می شوند . مهر فولادی کلاس 10 ممکن است به لحاظ ابعادی در دو نوع مجزا شناخته شود که ان بیشتر در نوع اچار گیر آناه می باشد . اما مواد اولیه بکار گرفته شده در تولید این مهره ها همان M040است . بر روی مهره ها در قسمت بالایی رده مقاومتی مهره و در قسمت پایین علامت اختصاری یا نشان تولید کننده مهره حک می شود . مهره کلاس 10 را نبایستی با آبکاری گالوانیزه گرم مذابی پوشش داده چرا که باعث پایین امدن رده مقاومتی آن می شود و در سطح مهره تردی هیدروژنی ایجاد می کند . 

پرکاربردترین استانداردهای ابعادی برای این مهره :

مهره فولادی گرید 10                      DIN 934                                                        2  ISO 898 – 

مهره فولادی گرید 10                      DIN555       2  ISO 898 –

مهره فولادی گرید 10                      DIN 6915                                                                     ISO -7414

مهره فولادی گرید 10                     ASTM A 563  

 
تولید کننده پیچ و مهره