021 - 55421898
021 - 55422748
پیچ و مهره

مهره قفلی

مهره قفلی:

آنچه به عنوان مهره قفلی مرسوم شده است نوعی از مهره است که یک قسمت مخروطی شکل بالای آن قرار دارد و در قسمت مخروطی شکل مهره شیارهایی ایجاد شده است که پس از بسته شدن این شیارها با ایجاد نیروی اصطکاکی بر روی مقطع بسته شده و از باز شدن مهره معامنت می کند . این گونه مهره ها امروزه کاربرد چندانی ندارند. این مهره ها ممکن است آهنی فولادی و یا مهره استیل باشند که معمولا با آبکاری سفید و آبکاری زرد موجود می باشند.استاندارد مهره قفلی Din980 و ISO7042 می باشد.

 
تولید کننده پیچ و مهره