021 - 55421898
021 - 55422748
پیچ و مهره

مهره سربسته

مهره سربسته:

مهره سربسته در یک سو همانند مهره های دیگر و از سمت دیگر قسمت گنبدی شکل دارد که علاوه بر وظیفه محکم کردن یک قطعه نقش محافظتی ونیز زیبایی دارد. اول اینکه انتهای پیچ را کاملا می پوشاند و دیگر اینکه ظاهری با یک مهره معمولی متفاوت خواهد بود. این مهره در صنعت ساخت موتور سیکلت و دوچرخه کاربرد فراوانی دارد همینطور در صنعت خودروسازی و لوازم پزشکی و خانگی.

استاندارد مهره سربسته Din1587 است.

 
تولید کننده پیچ و مهره