021 - 55421898
021 - 55422748
پیچ و مهره

مهره جوشی

مهره جوشی:
 
مهره جوشی همانطور که از نامش پیداست طوری ساخته و تعبیه شده است که بتوان آنرا پس از بستن در محل مورد نظر جوش داد. مهره های جوشی در نوع مهره چهار گوش و مهره شش گوش هستند . معمولا یک سمت آنها معمولی است و سمت دیگر مهره شامل یک زائده نافی وسط 3 لبه بلند ویا سه نقطه بلند است. نوع لبه بلند آن ارتفاع بیشتری نسبت به نوع سه خال آن می باشد.
 
استانداردهای مهره جوشی به شرح زیر می باشد:
 
مهره جوشی چهار گوش      Din928  
 
مهره جوشی چهار گوش      Din928c
 
مهره جوشی شش گوش       Din929  
تولید کننده پیچ و مهره