021 - 55421898
021 - 55422748
پیچ و مهره

پیچ و مهره

تولید پیچ و مهره و سیر تکاملی آن در کشور آمریکا:

اولین تولید سیستماتیک پیچ و مهره در آمریکا توسط شخصی به نام میکا راگ در سال 1818 بنیان گذاری شد. راگ یک آهنگر بوده است که فرایند بریدن و حرارت دادن میله های فلزی چهار گوش به اندازه پیچ و مهره گسترش داده است. این قطعات که با حرارت سرخ شده و آماده شکل پذیری بودند و سپس بر روی یک سندان با قالبی که برای فرم دادن سر پیچ و رزوه های پیچ ساخته شده بود شکل می گرفتند.

این شیوه هم بسیار زمانبر و هم هزینه بر بود تا سال 1840 حدود چندین هزار از این پیچ ها را فروخته بود و عملیات تولید پیچ وی به تولید 500 عدد پیچ در روز افزایش پیدا کرده بود.

پس از موفقیتهای راگ در تولید پیچ و مهره دیگر تولید کنندگان شروع به گسترش تکنولوژی جدید و تکنیک هایی برای بدست آوردن بازار پیچ و مهره کردند. ویلیام کلارک تولید کننده پیچ دیگری است که برای اولین بار به جای استفاده از میله های فلزی مربعی شکل از مفتول گرد برای تولید پیچ و مهره استفاده کرده است. ضمنا او توانست شیوه فرم دهی پیچ و مهره را با استفاده از قالب پرسی برای خلق همزمان سر پیچ و گردن زاویه دار بهبود بخشد.  پیچ هایی که وی در دهه 1860 تولید می کرد بخاطر شکل جدید مرقوم به صرفه تر بودند و ریسک شکستن چوبها را هنگام کار گذاشتن پیچ و مهره ها کاهش می دانند. در سال 1905 بالغ بر 500 کارخانه پیچ و مهره در ایالت متحده آمریکا فقط مختص تولید پیچ و مهره وجود داشت ولاکن تولید کنندگان پیچ و مهره بیش از یک قرن است که صنعت ایالات متحده آمریکا را پشتیبانی می کنند.